Aralin 1

Kabataan at Edukasyon ni Apolinario Mabini

 

Ipinanganak si Apolinario Mabini noong 23 Hulyo 1864 sa

bayan ng Tanauan, Batangas. Ikalawang anak siya na lalaki

nina Inocencio Mabini at Dionisia Maranan. Ang kanyang

ama ay dating cabeza de barangay sa maliit na baryo ng

Talaga. Mayroong sakahan ang pamilya na itinataguyod ng

buong mag-anak.

 

Tanauan, Batangas Map

Tanauan, Batangas

 

Apolinario Mabini


Apolinario Mabini

23 Hulyo 1864 - 13 Mayo 1903

Noong hindi pa siya pumapasok sa paaralan ay tinuruan si

Mabini na magbasa at magsulat ng lolo niyang si Juan

Maranan, isang tanyag na guro sa Tanauan. Sa sentro ng

bayan ng Tanauan nag-aral sa primaryang antas si Mabini.

Si Simplicio Avelino ang kanyang guro. Nagpakita ng

kahusayan si Mabini sa kanyang mga klase; higit na mabilis

ang pagkatuto kung ihahambing sa kanyang mga kamag-aral.

Taong 1876 nagsimula si Mabini na mag-aral sa

sekundaryang antas. Kinakitaan siya ng kakayahan sa

pagbabasa at pagkabisa ng mga aralin. Sa kanyang ikaapat

na taon, lumipat siya sa Colegio de San Juan de Letran sa

Intramuros upang tapusin ang pag-aaral. Dito namasdan

ang angking husay ni Mabini sa matematika.

 

Pag-aaral ni Mabini

Bunga ng kakapusan sa salapi, hindi agad nakapagtuloy si

Mabini sa kolehiyo. Nagbalik siya sa Batangas at sa loob ng

isang taon, mula 1882 hanggang 1883, ay nagtrabaho

bilang guro sa paaralang pinamahalaan ng Pilipinong pari

na si Padre Valerio Malabanan sa bayan ng Bauan. Sa mga

oras na walang klase, madalas makitang naglalakad-lakad

si Mabini, nag-iisip o di kaya ay nagbabasa.

 

Nagbabasa si Mabini

Noong 1884, tumungo muli si Mabini sa Maynila upang

mag-aral ng Pilosopiya sa Unibersidad ng Santo Tomas.

Habang nag-aaral, nagtrabaho siya bilang tutor para

makabayad ng mga gastusin gaya ng renta sa kanyang

tinutuluyan. Noong Marso 1887, nagtapos siya ng Batsilyer
ng Arte sa Pilosopiya
sa markang sobresaliente. Gayundin

ang pagkakaroon ng sertipiko sa pagtuturo na may titulong

profesor de segunda enseƱanza’. Nang sumunod na taon,

nag-aral si Mabini ng abogasya sa parehong unibersidad.

Nagtapos siya ng pag-aaral noong 1894, at sa sumunod na

taon ay naging isang lisensiyadong abogado.


Ito ang markang nangangahulugang ‘pinakamahusay’ para sa mag-aaral na nakapagpamalas ng kahanga-hangang abilidad at katalinuhan sa isang kurso. Ang sistemang pangmarkahan ng Unibersidad ng Sto. Tomas ay sumusunod:

 

Sobresaliente – pinakamahusay

Notable, Aprovechado – mahusay

Bueno – magaling

Mediano – katamtaman

Aprobado – pasado

Suspenso – kondisyonal

Reprobado – hindi pasado

 

Profesor de segunda enseñanza

 

Ginagawaran ng titulong ‘profesor de segunda enseñanza’ ang karapatang magturo ang taong nakapagtapos ng kursong batsilyer sa sekundaryang antas na paaralan.

Diploma

Noong 1895, matapos maipasa ang pagsusulit upang

magkaroon ng lisensya, si Apolinario Mabini ay naging

isang ganap na abogado at kasapi ng Colegio de Abogados

sa Maynila. Marami ang pumuri sa husay na kanyang

ipinakita, gaya ng kanyang mga kaibigan, propesor sa

unibersidad at maging ang mga namahala sa pagsusulit.

 

Pagpasa ni Mabini

Colegio de Abogados


Prestihiyosong samahan ito ng mga lisensyadong abogado, katumbas ng Integrated Bar of the Philippines sa kasalukuyan.


 

Apolinario Mabini bilang abogado

Mula sa The Letters of Apolinario Mabini (Manila: NHI, 1965).

Mabini, abogado sa edad na 30

Handa ka na ba para sa Gawain 1?

Gawain 1. Talambuhay ni Mabini

Punan ang mga patlang ng tamang kasagutan. I-drag ang

tamang sagot mula sa listahan sa kanan.

 

     Si Apolinario Mabini ay ipinanganak sa bayan ng

sa Batangas. Nagsilbi bilang kanyang unang

guro ang kanyang lolo na si . Matapos ang

tatlong taong pag-aaral, sa sa Maynila

 

tinapos ni Mabini ang antas sekundarya ng kanyang edukayson.

   

Nang makatapos sa sekundaryang antas ng pag-aaral,

 

pansamantalang nagtrabaho si Mabini bilang guro sa isang

paaralang pinamahalaan ni .

 

Noong 1887 nakapagtapos si Mabini ng kursong Batsilyer

ng Arte sa Pilosopiya sa , kung saan din

 

siya nagtapos ng abogasya noong 1894.

   

Handa ka na ba para sa Gawain 2?

Gawain 2. Ang Report Card ni Mabini


A. Suriin ang transcript o report card ni Mabini noong

siya ay nag-aaral ng abogasya sa Unibersidad ng Santo

Tomas. Sa pop-up makikita ang mas simpleng bersyon ng transcript

ni Mabini.

 

Kung ikaw ang propesor ni Mabini, ano ang masasabi mo

tungkol sa iyong estudyante? Piliin ang mga tamang sagot.

 

1.     Natapos ni Mabini ang abogasya sa

nakatakdang panahon.

        

2.     Pangkaraniwang mag-aaral si Mabini.

 

Transcript

Kurikulum
Taon Kurso Taon ng Pagkuha Marka
Preparatoryo Kosmolohiya at kasaysayan ng pilosopiya 1885-86 Sobresaliente
1888-89 Bueno
Unang taon Batas Katoliko 1888-89 Sobresaliente
Batas Romano 1888-89 Sobresaliente
1888-89 Sobresaliente 
Ikalawang taon Batas Romano 1889-90 Sobresaliente 
Batas ukol sa relasyon ng simbahan at gobyerno; batas eklesiyastiko 1889-90 Sobresaliente 
Ikatlong taon Batas sibil 1890-91 Sobresaliente 
Batas pangkomersiyo at penal (ukol sa krimen) 1890-91 Sobresaliente
1890-91 Sobresaliente 
1890-91  Sobresaliente 
Ikaapat na taon Batas sibil at kodigong Espanyol (mas malawak) 1891-92 Sobresaliente
1891-92 Sobresaliente 
1891-92  Sobresaliente 
Ikalimang taon Batas ng pamamahalang pampubliko; batas kolonyal na pang-ekonomiya, pampulitika at estadistika 1892-93 Sobresaliente
1892-93 Sobresaliente
Ikaanim na taon Literaturang pangkalahatan at Espanyol; mga prosesong panghudikatura 1893-94 Sobresaliente
1893-94 Sobresaliente

Simpleng bersyon ng transcript

 

3.     Siya ay tamad na estudyante.

        

4.     Magaling talaga si Mabini.

 

5.     Marami siyang kaibigan sa klase.

 

6.     Masuwerte si Mabini.

 

7.     Ubod ng talino si Mabini.

 
Kurikulum
Taon Kurso Taon ng Pagkuha Marka
Preparatoryo Kosmolohiya at kasaysayan ng pilosopiya 1885-86 Sobresaliente
1888-89 Bueno
Unang taon Batas Katoliko 1888-89 Sobresaliente
Batas Romano 1888-89 Sobresaliente
1888-89 Sobresaliente 
Ikalawang taon Batas Romano 1889-90 Sobresaliente 
Batas ukol sa relasyon ng simbahan at gobyerno; batas eklesiyastiko 1889-90 Sobresaliente 
Ikatlong taon Batas sibil 1890-91 Sobresaliente 
Batas pangkomersiyo at penal (ukol sa krimen) 1890-91 Sobresaliente
1890-91 Sobresaliente 
1890-91  Sobresaliente 
Ikaapat na taon Batas sibil at kodigong Espanyol (mas malawak) 1891-92 Sobresaliente
1891-92 Sobresaliente 
1891-92  Sobresaliente 
Ikalimang taon Batas ng pamamahalang pampubliko; batas kolonyal na pang-ekonomiya, pampulitika at estadistika 1892-93 Sobresaliente
1892-93 Sobresaliente
Ikaanim na taon Literaturang pangkalahatan at Espanyol; mga prosesong panghudikatura 1893-94 Sobresaliente
1893-94 Sobresaliente

Simpleng bersyon ng transcript

 

8.     Anuman ang kurso, katangi-tangi

ang pagganap ni Mabini.

        

9.     Hindi ko maipagmamalaki si Mabini.

 

10.    Nararapat lamang na kilalanin si

Mabini ng unibersidad.

 
Kurikulum
Taon Kurso Taon ng Pagkuha Marka
Preparatoryo Kosmolohiya at kasaysayan ng pilosopiya 1885-86 Sobresaliente
1888-89 Bueno
Unang taon Batas Katoliko 1888-89 Sobresaliente
Batas Romano 1888-89 Sobresaliente
1888-89 Sobresaliente 
Ikalawang taon Batas Romano 1889-90 Sobresaliente 
Batas ukol sa relasyon ng simbahan at gobyerno; batas eklesiyastiko 1889-90 Sobresaliente 
Ikatlong taon Batas sibil 1890-91 Sobresaliente 
Batas pangkomersiyo at penal (ukol sa krimen) 1890-91 Sobresaliente
1890-91 Sobresaliente 
1890-91  Sobresaliente 
Ikaapat na taon Batas sibil at kodigong Espanyol (mas malawak) 1891-92 Sobresaliente
1891-92 Sobresaliente 
1891-92  Sobresaliente 
Ikalimang taon Batas ng pamamahalang pampubliko; batas kolonyal na pang-ekonomiya, pampulitika at estadistika 1892-93 Sobresaliente
1892-93 Sobresaliente
Ikaanim na taon Literaturang pangkalahatan at Espanyol; mga prosesong panghudikatura 1893-94 Sobresaliente
1893-94 Sobresaliente

Gayundin, suriin ang listahan ng mga marka ng ilang
kamag-aral
ni Mabini sa

 

•     Taon: 1885-1886

•     Kurso: Teolohiya (bahagi ng kursong pilosopiya na kailangang kunin bilang paghahanda sa kurikulum ng abogasya)

•     Guro: Padre Evaristo Fernandez Arias, O.P.

 

Sa pop-up ang simpleng bersyon ng transcript ng mga mag-aaral at ang kanilang marka.

 

 

Listahan ng marka ng kamag-aral ni Mabini

Listahan ng Kamag-aral ni Mabini

Pangalan ng Estudyante Edad Bayan Probinsya Marka
Alberto Barreto - San Felipe Zambales Bueno
Aniceto Belmonte 18 Aliaga Nueva Ecija -
Antonio Merido - Madrid Madrid Suspenso
Antonio Gonzales 18 Paombon Bulacan Aprobado
Apolinario Mabini 20 Tanauan Batangas Sobresaliente
Arcadio Guaño 18 Gapan Nueva Ecija Suspenso
Cornelio Zaguirre 19 Pagsanjan Laguna -
Deogracias Reyes 17 Sta. Cruz Manila Bueno
Felipe Canga Arguelles 17 Madrid Madrid Bueno
Federico Jaime - Madrid Madrid -
Federico Verdugo 17 Manila Manila Aprobado
Felix Bustamante 21 San Miguel de Mayumo Bulacan -
Gaudencio Eleizegui 19 Sta. Cruz Manila Bueno
Gonzalo Cespedes - Talavera Toledo Notable
Hermenegildo Flores 20 Bulacan Bulacan Aprobado
Ysidro Marquez 18 San Jose de Trozo Manila -
Jose Serra 21 Madrid Madrid Aprobado
Jose de Giles - Ronda Malaga Aprobado
Jose Fernandez 17 Madrid Madrid Aprobado
Juan Garcia - Ycaro Logroño -
Manuel Rivera - Sevilla Sevilla Aprobado
Manuel Montes Zalazar - Palma Baleares -

 

 

Bilang gabay, gamitin ang katumbas ng mga marka sa ibaba.

 

Sobresaliente Pinakamahusay
Notable, Aprovechado Mahusay
Bueno Magaling
Mediano Katamtaman
Aprobado Pasado
Suspenso Kondisyonal
Reprobado Di pasado

 

Simpleng bersyon ng transcript

 

1.     Si Mabini ang pinakamatanda sa kanyang klase.

 

 1. Totoo
 2. Hindi totoo
 

2.     Lahat ng mga kaklase ni Mabini ay Pilipino.

 

 1. Totoo
 2. Hindi totoo

 

 

 

Pangalan ng Estudyante Edad Bayan Probinsya Marka
Alberto Barreto - San Felipe Zambales Bueno
Aniceto Belmonte 18 Aliaga Nueva Ecija -
Antonio Merido - Madrid Madrid Suspenso
Antonio Gonzales 18 Paombon Bulacan Aprobado
Apolinario Mabini 20 Tanauan Batangas Sobresaliente
Arcadio Guaño 18 Gapan Nueva Ecija Suspenso
Cornelio Zaguirre 19 Pagsanjan Laguna -
Deogracias Reyes 17 Sta. Cruz Manila Bueno
Felipe Canga Arguelles 17 Madrid Madrid Bueno
Federico Jaime - Madrid Madrid -
Federico Verdugo 17 Manila Manila Aprobado
Felix Bustamante 21 San Miguel de Mayumo Bulacan -
Gaudencio Eleizegui 19 Sta. Cruz Manila Bueno
Gonzalo Cespedes - Talavera Toledo Notable
Hermenegildo Flores 20 Bulacan Bulacan Aprobado
Ysidro Marquez 18 San Jose de Trozo Manila -
Jose Serra 21 Madrid Madrid Aprobado
Jose de Giles - Ronda Malaga Aprobado
Jose Fernandez 17 Madrid Madrid Aprobado
Juan Garcia - Ycaro Logroño -
Manuel Rivera - Sevilla Sevilla Aprobado
Manuel Montes Zalazar - Palma Baleares -

 

 

Bilang gabay, gamitin ang katumbas ng mga marka sa ibaba.

 

Sobresaliente Pinakamahusay
Notable, Aprovechado Mahusay
Bueno Magaling
Mediano Katamtaman
Aprobado Pasado
Suspenso Kondisyonal
Reprobado Di pasado

 

Simpleng bersyon ng transcript

  

3.     Walang babaeng kamag-aral si Mabini.

 

 1. Totoo
 2. Hindi totoo
 

4.     Mayroong mga kaklase si Mabini na taga-Mindanao.

 

 1. Totoo
 2. Hindi totoo
Pangalan ng Estudyante Edad Bayan Probinsya Marka
Alberto Barreto - San Felipe Zambales Bueno
Aniceto Belmonte 18 Aliaga Nueva Ecija -
Antonio Merido - Madrid Madrid Suspenso
Antonio Gonzales 18 Paombon Bulacan Aprobado
Apolinario Mabini 20 Tanauan Batangas Sobresaliente
Arcadio Guaño 18 Gapan Nueva Ecija Suspenso
Cornelio Zaguirre 19 Pagsanjan Laguna -
Deogracias Reyes 17 Sta. Cruz Manila Bueno
Felipe Canga Arguelles 17 Madrid Madrid Bueno
Federico Jaime - Madrid Madrid -
Federico Verdugo 17 Manila Manila Aprobado
Felix Bustamante 21 San Miguel de Mayumo Bulacan -
Gaudencio Eleizegui 19 Sta. Cruz Manila Bueno
Gonzalo Cespedes - Talavera Toledo Notable
Hermenegildo Flores 20 Bulacan Bulacan Aprobado
Ysidro Marquez 18 San Jose de Trozo Manila -
Jose Serra 21 Madrid Madrid Aprobado
Jose de Giles - Ronda Malaga Aprobado
Jose Fernandez 17 Madrid Madrid Aprobado
Juan Garcia - Ycaro Logroño -
Manuel Rivera - Sevilla Sevilla Aprobado
Manuel Montes Zalazar - Palma Baleares -

 

 

Bilang gabay, gamitin ang katumbas ng mga marka sa ibaba.

 

Sobresaliente Pinakamahusay
Notable, Aprovechado Mahusay
Bueno Magaling
Mediano Katamtaman
Aprobado Pasado
Suspenso Kondisyonal
Reprobado Di pasado

 

Simpleng bersyon ng transcript

 

5.     Ano ang pangkaraniwang marka ng mga kamag-aral ni Mabini?

 

 1. Sobresaliente
 2. Notable, Aprovechado
 3. Bueno
 4. Mediano
 5. Aprobado
 6. Suspenso
 7. Reprobado
Pangalan ng Estudyante Edad Bayan Probinsya Marka
Alberto Barreto - San Felipe Zambales Bueno
Aniceto Belmonte 18 Aliaga Nueva Ecija -
Antonio Merido - Madrid Madrid Suspenso
Antonio Gonzales 18 Paombon Bulacan Aprobado
Apolinario Mabini 20 Tanauan Batangas Sobresaliente
Arcadio Guaño 18 Gapan Nueva Ecija Suspenso
Cornelio Zaguirre 19 Pagsanjan Laguna -
Deogracias Reyes 17 Sta. Cruz Manila Bueno
Felipe Canga Arguelles 17 Madrid Madrid Bueno
Federico Jaime - Madrid Madrid -
Federico Verdugo 17 Manila Manila Aprobado
Felix Bustamante 21 San Miguel de Mayumo Bulacan -
Gaudencio Eleizegui 19 Sta. Cruz Manila Bueno
Gonzalo Cespedes - Talavera Toledo Notable
Hermenegildo Flores 20 Bulacan Bulacan Aprobado
Ysidro Marquez 18 San Jose de Trozo Manila -
Jose Serra 21 Madrid Madrid Aprobado
Jose de Giles - Ronda Malaga Aprobado
Jose Fernandez 17 Madrid Madrid Aprobado
Juan Garcia - Ycaro Logroño -
Manuel Rivera - Sevilla Sevilla Aprobado
Manuel Montes Zalazar - Palma Baleares -

 

 

Bilang gabay, gamitin ang katumbas ng mga marka sa ibaba.

 

Sobresaliente Pinakamahusay
Notable, Aprovechado Mahusay
Bueno Magaling
Mediano Katamtaman
Aprobado Pasado
Suspenso Kondisyonal
Reprobado Di pasado

 

Simpleng bersyon ng transcript

 

6.     Kung ihahambing ang marka ni Mabini sa grado ng kanyang mga mag-aaral, ano ang iyong mahihinuha?

 

 1. Pangkaraniwang mag-aaral si Mabini.
 2. Mas mababa ang kanyang nakuhang marka.
 3. Pinakamahusay si Mabini sa klase.
 4. Hindi gaanong naghanda si Mabini para sa kanyang klase.
Pangalan ng Estudyante Edad Bayan Probinsya Marka
Alberto Barreto - San Felipe Zambales Bueno
Aniceto Belmonte 18 Aliaga Nueva Ecija -
Antonio Merido - Madrid Madrid Suspenso
Antonio Gonzales 18 Paombon Bulacan Aprobado
Apolinario Mabini 20 Tanauan Batangas Sobresaliente
Arcadio Guaño 18 Gapan Nueva Ecija Suspenso
Cornelio Zaguirre 19 Pagsanjan Laguna -
Deogracias Reyes 17 Sta. Cruz Manila Bueno
Felipe Canga Arguelles 17 Madrid Madrid Bueno
Federico Jaime - Madrid Madrid -
Federico Verdugo 17 Manila Manila Aprobado
Felix Bustamante 21 San Miguel de Mayumo Bulacan -
Gaudencio Eleizegui 19 Sta. Cruz Manila Bueno
Gonzalo Cespedes - Talavera Toledo Notable
Hermenegildo Flores 20 Bulacan Bulacan Aprobado
Ysidro Marquez 18 San Jose de Trozo Manila -
Jose Serra 21 Madrid Madrid Aprobado
Jose de Giles - Ronda Malaga Aprobado
Jose Fernandez 17 Madrid Madrid Aprobado
Juan Garcia - Ycaro Logroño -
Manuel Rivera - Sevilla Sevilla Aprobado
Manuel Montes Zalazar - Palma Baleares -

 

 

Bilang gabay, gamitin ang katumbas ng mga marka sa ibaba.

 

Sobresaliente Pinakamahusay
Notable, Aprovechado Mahusay
Bueno Magaling
Mediano Katamtaman
Aprobado Pasado
Suspenso Kondisyonal
Reprobado Di pasado

 

Handa ka na ba para sa Gawain 3?

Gawain 3. Ang Abogadong si Mabini

 

Basahin ang maikling tala sa ibaba na isinalin mula sa

akda ng historyador na si Cesar A. Majul (Apolinario

Mabini: Revolutionary, 1963).

 

Ano ang mahihinuha mo tungkol kay Mabini base sa tala ni

Majul? Lagyan ng Tama (tama, may basehan) o Mali (mali,

walang basehan) ang bawat hinuha sa ibaba.

 

1.     Mayaman si Mabini. 

        
 

2.     Ayaw niyang dumalo sa panunumpa bilang

abogado dahil malayo ang lugar ng seremonya.

 
 

Makaraan ang isang linggo, … [si Mabini] ay naging bahagi ng Colegio de Abogados at naging isang ganap na abogado. Noong dumalaw ang mga kaibigan ni Mabini sa kanyang tinutuluyan, sila ay nalungkot nang malaman na wala siyang balak dumalo sa seremonya ng panunumpa bilang abogado dahil wala siyang maisusuot na kapa. Biglang may humintong karwahe sa harap ng bahay at isang mensahero ang lumabas at nagbigay kay Mabini ng kapa, toga at isang sombrero. Ito ay regalo mula sa isang nakaririwasang ginang mula sa Santa Cruz (Maynila), na nagpahatid ng kanyang paggalang at pasasalamat kay Mabini matapos nitong magbigay ng legal na payo sa kanya nang walang kabayaran.

Tala

 

3.     Maganda (positibo) ang tingin sa

kanya ng kanyang mga kaibigan.

        
 

4.     Mataas sumingil si Mabini para sa

legal na payo.

 
 

5.     Tinulungan si Mabini ng ginang mula

Sta. Cruz dahil naawa ito sa kanya.

 
 

Makaraan ang isang linggo, … [si Mabini] ay naging bahagi ng Colegio de Abogados at naging isang ganap na abogado. Noong dumalaw ang mga kaibigan ni Mabini sa kanyang tinutuluyan, sila ay nalungkot nang malaman na wala siyang balak dumalo sa seremonya ng panunumpa bilang abogado dahil wala siyang maisusuot na kapa. Biglang may humintong karwahe sa harap ng bahay at isang mensahero ang lumabas at nagbigay kay Mabini ng kapa, toga at isang sombrero. Ito ay regalo mula sa isang nakaririwasang ginang mula sa Santa Cruz (Maynila), na nagpahatid ng kanyang paggalang at pasasalamat kay Mabini matapos nitong magbigay ng legal na payo sa kanya nang walang kabayaran.

Mabuhay! Natapos mo na ang Aralin. Ano ang iyong nais gawin?