Aralin 5

Mga Kinatawan ng Kongreso sa Malolos


Noong 4 Setyembre 1898, inilabas ni Aguinaldo ang

listahan ng 49 na kinatawan para sa Kongreso ng Malolos;

nadagdagan ito ng 10 noong 10 Setyembre 1898. Ngunit

nang magbukas ang Kongreso sa Barasoain noong 15

Setyembre 1898, 50 delegado lamang ang nakadalo, at

nang pagtibayin na ng Kongreso ang Saligang Batas noong

20 Enero 1899, 92 ang bilang ng mga kongresistang

lumagda. Itong huli ang pinagbabatayang kabuuang bilang

ng mga kongresista sa Barasoain.

Halos lahat ng mga naging kinatawan sa Barasoain ay

nakapag-aral sa mga eksklusibong kolehiyo at

unibersidad sa Maynila at Europa. Marami sa kanila ay

mayayaman at maimpluwensya. 

 

Ang iba naman ay mga nakilala ni Aguinaldo habang nasa

Hong Kong. Ang lahat ng ito ay katuparan sa panawagan

ni Aguinaldo na himukin ang intelligencia o mga

marurunong at ang mga mayayaman na makiisa sa

pagpapatakbo ng pamahalaan upang mapadali ang

kaganapan ng kalayaan at ang pagtatatag ng isang

republikang makikila ng buong mundo. 

Nagbukas ang Kongreso sa Malolos noong 15 Setyembre

1898 ngunit hindi tiyak kung kailan ito nagsara.

Nanatiling kabisera ng gobyerno ang Malolos hanggang

29 Marso 1899 lamang. Ayon kay Aguinaldo, hindi

tumanggap ng anumang kabayaran ang mga kinatawan sa

Kongreso.

 

Handa ka na ba para sa Gawain 1?

Gawain 1. Pagkakahirang sa mga Dumalo sa

Pagbubukas ng Kongreso

 

Sa 50 kinatawang dumalo sa pagbubukas ng Kongreso sa

Malolos noong 15 Setyembre 1898, walang impormasyon

tungkol sa apat. Ganito ang pagkakahirang ng mga

natirang 46 na delgado.

 
Kinatawan ng Hinalal Itinalaga
1. Tayabas  
 2. Dapitan y Lal-lo (Zamboanga del Norte  
 3. Butuan  
 4. Masbate y Ticao (Masbate)  
 5. Cavite  
 6. Cebu  
 7. Zambales  
8. Laguna   
9. Zamboanga   
10. Paragua (Palawan)   
11. Tucuran (Zamboanga del Sur)   
12. Laguna   

13. Bulacan

 
14. Pangasinan   
15. Malabang (Lanao del Sur)   
16. Concepcion (hilagang Capiz)   
17. Albay   
18. Negros Occidental   
19. Maynila  
20. Tataán (Tawi-tawi)  
21. Pampanga   
22. Romblon   
23. Maynila  
24. Cavite  
25. Pampanga   
26. Cotabato   
27. Batangas   
28. Ilocos Norte   
29. Nueva Vizcaya   
30. Zambales   
31. Principe Infanta (Aurora at hilagang Quezon)   
32. Morong (Rizal)   
33. Cebu   
34. Abra   
35. Ilocos Norte   
36. Calamianes (Palawan)   
37. Bulacan  
38. Cavite  
39. Nueva Ecija   
40. Matti (Davao Oriental)   
41. Cagayan   
42. Islas Palao (sa PAcific)  
43. Isabela de Basilan (Basilan)   
44. Ambos Camarines (Camarines Norte & Sur)   
45. Ilocos Sur   
46. Sorsogon   

A. Base sa listahan, piliian ang  kung tama o 

kung mali ang mga susunod na pangungusap.


1.     Mas marami ang hinalal kaysa sa

itinalagang kinatawan 

       

 

2.     Karamihan ng mga itinalagang delegado ay

kumatawan sa mga probinsya sa Luzon.

 

3.     Sa mga lugar na malayo sa sentro ng gobyerno,

ang karaniwang paraan ng paghirang ay ang

pagtatalaga ni Aguinaldo sa delegado.

 

Kinatawan ng Hinalal Itinalaga
1. Tayabas  
 2. Dapitan y Lal-lo (Zamboanga del Norte  
 3. Butuan  
 4. Masbate y Ticao (Masbate)  
 5. Cavite  
 6. Cebu  
 7. Zambales  
8. Laguna   
9. Zamboanga   
10. Paragua (Palawan)   
11. Tucuran (Zamboanga del Sur)   
12. Laguna   

13. Bulacan

 
14. Pangasinan   
15. Malabang (Lanao del Sur)   
16. Concepcion (hilagang Capiz)   
17. Albay   
18. Negros Occidental   
19. Maynila  
20. Tataán (Tawi-tawi)  
21. Pampanga   
22. Romblon   
23. Maynila  
24. Cavite  
25. Pampanga   
26. Cotabato   
27. Batangas   
28. Ilocos Norte   
29. Nueva Vizcaya   
30. Zambales   
31. Principe Infanta (Aurora at hilagang Quezon)   
32. Morong (Rizal)   
33. Cebu   
34. Abra   
35. Ilocos Norte   
36. Calamianes (Palawan)   
37. Bulacan  
38. Cavite  
39. Nueva Ecija   
40. Matti (Davao Oriental)   
41. Cagayan   
42. Islas Palao (sa PAcific)  
43. Isabela de Basilan (Basilan)   
44. Ambos Camarines (Camarines Norte & Sur)   
45. Ilocos Sur   
46. Sorsogon   

4.     Ang mga kinatawan ng Maynila ay itinalaga ni

Aguinaldo.

       

 

5.     Kahit na mahirap, nagkaroon ng halalan sa

Zamboanga at Basilan.

 

6.     Ang mga delegado ng mga probinsyang malapit

sa kabisera ng gobyerno ay halos hinalalB. Bakit kaya ganito ang naging paraan ng pagkahirang

sa mga delegado ng Kongreso? Piliin kung ikaw ay

sang-ayon  o hindi  sa mga dahilan sa ibaba.


1.     Ayaw kasing bumoto ang mga Pilipino noon.

       

  

2.     Mahirap magkaroon ng halalan sa ilang lugar

dahil sa labanang nagaganap.

  

3.     Sa kalayuan ng ibang probinsya, napilitang

magtalaga si Aguinaldo ng ilang mga delegado.

  

4.     Nais ni Aguinaldo na siya ang pipili

ng mga kinatawan.

 

5.     Sinikap ng gobyernong magkaroon ng kinatawan ang

bawat probisya kahit mahirap magkaroon ng halalan.

       

 

6.     Ninais ni Aguinaldo na kontrolahin ang Kongreso.

 

7.     Mahalaga lamang sa gobyerno ang mga

probinsyang malapit sa Malolos.

 

8.     Upang makalahok ang taumbayan sa pagbubuo ng

mga programa ng gobyerno, nararapat na may kinatawan

ang lahat ng lalawigan.

 

9.     Hindi magtatagumpay ang labanan kontra sa Espanya

kung walang Kongreso sa gobyerno.

 

Handa ka na ba para sa Gawain 2?

Gawain 2. Propesyon ng mga Lumagda sa Saligang Batas


Makikita sa graph ang iba't ibang propesyon ng 92

kinatawang lumagda sa Konstitusyon noong 20 Enero

1899. Wala ni isa ay babae.

Base sa graph, sagutin ang mga tanong tungkol sa

background ng mga kongresista. I-drag ang sagot mula 

sa listahan sa kanan.


1.) Alin ang tatlong pinakamaraming propesyon sa Kongreso?

  2.) Alin naman ang tatlong pinakakaunting propesyon?

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   • 8
   • 9
   • 10

   3. Sa kabuuan, ano ang masasabi mo tungkol sa background ng mga kongresista? Piliin ang   kung sang-ayon o  kung hindi.


   a.     Edukado ang mga kongresista

          

   b.     Makikita sa mga kinatawan ang

   lahat ng sektor ng lipunang Pilipino

    

   c.     Pantay-pantay ang representasyon

   ng mga uri ng propesyon.

   d.     Marahil ay mayayaman ang mga

   kinatawan ng Kongreso

    

   e.     May kabataang miyembro sa Kongreso

    

   f.     Karamihan ng mga delegado ay propesyonal

    

   Mabuhay! Natapos mo na ang Aralin. Ano ang iyong nais gawin?