Aralin 20

Mga Simbolo at Imahe ng Katipunan

Sa araw-araw na buhay ay gumagamit tayo ng mga

simbolo. Halimbawa, tingnan ang mga pang-araw-araw na

simbolo.

 

Ang bawat simbolo ay may kahulugan at kaugnay na

damdaming nais ipaabot. Minsan, ang mga simbolo ay

ginagamit upang hikayatin ang mga makakikita na

kumilos sa partikular na paraan.

Gumamit ng mga simbolo ang Katipunan upang ikubli ang

samahan at ang mga kasapi nito. Ang mga watawat at

ibang simbolo ay ginamit sa layuning himukin ang mga

Pilipino na labanan ang mga Espanyol.

Mula sa pagsapi sa samahan hanggang sa pagkilos sa

himagsikan ay gumamit ang mga katipunero ng iba-ibang

simbolo, alyas, password, lihim na alpabeto, at selyo o

tatak.

 

Halimbawa, basahin ang password ng bawat antas ng kasapi ng

Katipunan:

 

 

 

 

Gomburza

 

 

Rizal

Ang mga lugar na nasakupan ng Katipunan ay mayroon

ding partikular na katawagan. Halimbawa, kinilala ang

Sangguniang Bayan ng Tondo bilang Katagalugan na may

Balangay Kabuhayan, Balangay Katotohanan, at Balangay

Pagtibain.

Ang Sangguniang Bayan at ang mas maliit na sangay nito na ang tawag ay Sangguniang Balangay, ay itinayo sa iba’t ibang probinsya at distrito. Ang pagbubuo ng isang sangguniang bayan o balangay ay nakabase sa dami o bilang ng miyembro at hindi sa laki ng lugar.

May kanya-kanya ring disenyo ng watawat ang mga

heneral ng Katipunan, ang samahan mismo at ang mga

sanggunian nito sa lalawigan. Ilan sa mga halimbawa ng

watawat ang mga nakatala.

Katipunan
Bonifacio

Mariano Llanera Pio del Pilar

Gregorio del Pilar Magdiwang

Magdalo

Bukod sa mga naunang halimbawa, gumamit ng logo ang

mga katipunero sa kanilang kasulatan upang ipakilala ang

sangguniang kinabibilangan.

Handa ka na ba para sa Gawain 1?

Gawain 1. Mga Lihim na Simbolo

Hanapin sa guhit ang mga nakatagong simbolo ng iba-ibang katipunero at i-klik ito.

bungo larawan ni Jose Rizal watawat ni Mario Llanera larawan ni Gregoria de Jesus larawan ng GOMBURZA logo ng Haring Bayang Katagalugan selyo ng katipunan 1 selyo ng katipunan 2 logo ng Magdalo

Handa ka na ba para sa Gawain 2?

Gawain 2. Mga Watawat ng Himagsikan

 

Buuin ang mga watawat ng Katipunan at ng mga

pinuno nito.

 

Pio del Pilar

 

Magdiwang

 

Mario Llanera

 

Gregorio del Pilar

Handa ka na ba para sa Gawain 3?

Gawain 3. Ang Pangalan bilang Simbolo


Tingnan ang listahan ng pangalan ng ilang mga

sanggunian at balangay ng Katipunan sa Kamaynilaan.

Tukuyin ang kinabibilangang kategorya ng mga

pangalan ng sanggunian.

Lugar


Sangunian

Bayan (Sb.)


Balangay

(By.)


Binondo

 

Sb. Ilog Pasig

 

 

Ermita, Concepción

at Paco (Dilao)

 

Sb. Mahiganti

 

 

San Nicolas at

Intramuros

 

 

By. Maluningning

 

Tondo

 

 

By. Katotohanan

 

Trozo

 

Sb. Dapitan

 

 

Makati (San Pedro

Makati o Sampiro)

at Malibay

 

 

By. Magtagumpay

 

Malabon

(Tambobong)

 

Sb. Dimahipo

 

By. Di-Matitigan

 

Mandaluyong

(San Felipe Neri)

 

By. Bayanihan

By. Bituin

By. Ilog San Juan

By. Kidlat

By. Magwagi

By. Mapagibig

By. Marikit

By. Matunog

By. Nagliwanag

By. Tahimik

 

Pasay (Pineda)

 

 

By. Kaliwanagan

 

Pasig

 

Sb. Nagbangon

 

 

Pateros

 

 

By. Magtanggol

 

Santa Ana

Sb. Kasilawan

By. Agapan

By. Matatag

            Mabuhay! Natapos mo na ang Aralin. Ano ang iyong nais gawin?